پایگاه حرکات اصلاحی

پایگاه حرکات اصلاحی و ارزیابی ناهنجاری­های اسکلتی- عضلانی

زندگی بی تحرک علت زمینه­ای بسیاری از بیماری­ها، ناتوانی­ها و یا کم توانایی­هاست، هر چند برخی از     ناهنجاری­های قامتی در نواحی ستون فقرات، اندام فوقانی و اندام تحتانی نیز با بروز اختلالات حرکتی همراه است. علاوه بر این بروز آسیب­های ورزشی و غیر ورزشی نیز با ایجاد محدودیت­های حرکتی فرد را متحمل یک زندگی عاری از فعالیت می­سازد. خوشبختانه بخش عمده این ناهنجاری ها اگر در مراحل اولیه شناسایی شود قابل پیشگیری و درمان کامل است. لذا در این بخش علاوه بر خدمات مشاوره­ای در مسیر پیشگیری و توانبخشی آسیب­های ورزشی و غیر ورزشی، با استفاده از وسایل و امکانات موجود ضمن بررسی دقیق ساختار قامتی، میزان دقیق ناهنجاری در اندام های درگیر مشخص و متعاقباً برنامه های تمرینی و اصلاحی به منظور درمان و جلوگیری از پیشرفت آن ارائه می شود.

جدول هزینه هاAccounts

Free Trial

لاجوردی

2000000

ریال

ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی-عضلانی


یاقوتی

15000000

ریال

ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی-عضلانی

مشاوره و ارائه برنامه حرکات اصلاحی

(12 جلسه با مربی خصوصی)

زمردی

4000000

ریال

ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی-عضلانی

مشاوره و ارائه برنامه حرکات اصلاحی

(12 جلسه)

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید