پایگاه تندرستی و مشاوره ورزشی

پایگاه تندرستی ، سنجش عوامل مرتبط با سلامت جسمانی و مشاوره ورزشی

باپیشرفت تکنولوژی و حاکمیت کم تحرکی، شیوع بسیاری از بیماری­ها از قبیل چاقی، سندرم کاردیومتابولیک، دیابت،  فقر حرکتی و بیماری­های قلبی- عروقی زندگی بشر را با تهدید مواجه ساخته است، به گونه­ای که بحث بهداشت عمومی، تامین سلامتی و ارتقاء سطح تندرستی از بزرگ­ترین     چالش­های قرن حاضر به حساب می­آید. مطالعات صورت گرفته در سال­های گذشته به روشنی نقش فعالیت بدنی در کاهش آمار مرگ و میر و تقلیل احتمال بروز بیماری­ها به ویژه امراض قلبی- عروقی، دیابت و چاقی را نشان داده­اند. لذا ارزیابی، حفظ و ارتقاء سطح تندرستی افراد از طریق توانمندسازی و افزایش آگاهی­های لازم در راستای ایجاد یک زندگی عاری از بی تحرکی از اهداف شرکت دانش بنیان سورن محسوب می­گردد.

جدول هزینه ها

کهریایی

2000000

ریال

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

فیروزه ای

3000000

ریال

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)
لاجوردی

4500000

ریال

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)یاقوتی

10000000

ریال

ارزیابی توان هوازی و بی هوازی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)


زمردی

17000000

ریال

آزمون ژنتیکی ورزش و تناسب اندام

ارزیابی توان هوازی و بی هوازی

ترسیم سوماتوگرام

تعیین درصد چربی

تجویز برنامه تمرینی ( 12 جلسه)

  • برنامه های تمرینی تدوین شده به صورت مجازی تحت نظر کارشناسان ورزشی و با نظر مساعد ورزشکار، کنترل خواهد شد.
  • در صورت دلخواه در راستای برخورداری از مربیان خصوصی و تمرین حضوری به مبالغ فوق، مبلغ 13000000 ریال اضافه خواهد شد.
  • در صورت استفاده از دستگاه EMS در حین تمرینات حضوری، مبلغ 1200000 ریال به ازاء هر جلسه دریافت می گردد.

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید