پایگاه استعدادیابی ورزشی

 پایگاه تخصصی استعدادیابی ورزشی

نقش ورزش به عنوان یکی از عوامل تامین سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه امری بدیهی است. یکی از ابعاد ورزش که می­تواند انگیزه­های مناسبی را برای ورزش کردن در افراد جامعه به ویژه جوانان ایجاد کند، ورزش قهرمانی است. یافته­های جدید تربیت بدنی و ورزش قهرمانی موفقیت فدراسیون­ها و ارگان­های ورزشی را در گرو گزینش و هدایت صحیح منابع انسانی اعم از مربی و ورزشکار می­داند. با توجه به این موضوع به نظر می­رسد که شناخت بهتر و دقیق­تر از استعدادها به منظور افزایش سطح کیفی مهارت ورزشکاران و ارتقاء عملکرد ورزشی ضرورت دارد که این مهم مدیون دانش استعدادیابی است. پیش بینی توانمندی­های ورزشکاران جوان و نوجوان، تعیین میزان آن­ها، تمایز تفاوت­های فردی در استعداد و هدایت افراد به ورزشی که با توانایی­های آن­ها همخوانی و سازگاری دارد از مهم­ترین امور مشاوران ورزشی محسوب می­گردد که شرکت دانش بنیان سورن با برخورداری از اعضاء هیات علمی که مجری طرح­های ملی در امر استعدادیابی بوده­اند این خدمات تخصصی را در حوزه استعدادیابی ارائه می­دهد.

جدول هزینه هاAccounts

Free Trial

Projects

SSL

لاجوردی

4000000

ریال

ارزیابی عوامل جسمانی-مهارتی

پیکرسنجییاقوتی

5000000

ریال

ارزیابی عوامل جسمانی-مهارتی

پیکرسنجی

روانشناختی


زمردی

12500000

ریال

ارزیابی عوامل جسمانی-مهارتی

پیکرسنجی

ژنتیکی ورزش و تناسب اندام

روانشناختی

همین حالا شروع کنید

لطفا جهت شروع ، درخواست خود را ثبت فرمایید.

نام و نام خانوادگیالزامی
خدمات درخواستیالزامی
خدمات درخواستی خود را انتخاب نمایید